FANDOM


At transformere ting er at lave dem til noget anderledes og derfor ændrer det, men i denne sammenhæng taler vi præcist om spændinger. Transformation er nemlig en ændring af en spænding, som sker ved hjælp af spoler, hjernkerner og strøm. Ved at gøre dette, kan vi ændre det antal volt vi sender igennem. Resultatet af transformationen afhænger af antallet af vindinger på de spoler man benytter og det antal volt man sender igennem.

Enkel transformation Edit

Til transformation skal man bruge:

 • En strømforsyning.
 • To spoler med forskellige antal vindinger (200 og 400).
  Transformer (1)
 • En U-jernkerne.
 • Et voltmeter.
 • Fire ledninger.

Nu skal du samle dit forsøg:

 1. Forbind din strømforsyning med en af spolerne og forbind et voltmeter til den anden, ved hjælp af ledninger.
 2. Tag nu toppen af din jernkerne og placer begge spoler på den.
 3. Derefter sætter du hjernkernen sammen igen.

Denne opstilling består af en spole der sidder sammen med din strømforsyning. Denne spole kaldes en primærspole. Den anden spole kalder man en sekundærspole. Strømmen løber først igennem den første spole (primær spolen) og derefter igennem den anden (sekundær spolen).

Som et eksempel kan primærspolen have 200 vindinger og sekundærspolen have 400 vindinger. Vi tænder så for strømmen og lader 4 volt løbe igennem. På voltmeteret vil du så kunne se, at resultatet er ca. 2 volt. Fordi sekundærspolen har dobbelt så mange vindinger, som vores primærspole, vil resultatet være halvt så meget. Jf. Transformer ligningen U1 x N1 = U2 x N2 (U er spænding og N er antal vindinger på spole) <- DETTE ER FORKERT

Men hvis vi nu bruger spolen med 400 vindinger som primærspole og spolen med 200 vindinger som sekundærspole, vil resultatet være meget anderledes. Vi sender igen 4 volt igennem vores primærspole. Voltmeteret vil nu vise ca. 8 volt. Dette sker fordi vores sekundær spole har halvt så mange vindinger som vores sekundærspole, derfor vil vores volt selvfølgelig blive fordoblet . Jf igen transformer ligningen.

Kompliceret transformation Edit

Kompliceret transformation er hvad man ville kalde flere transformere serie. Dette betyder at du har to set transformere (to spoler hver), der så bliver sat sammen. Det virker som led i en kæde.

Til denne transformation skal du bruge:

Transformer (1)-0
 • En strømforsyning.
 • Flere spoler med 200 vindinger og 400 vindinger (i eksempel: to med 200, to med 400)
 • Flere U-jernkerner (i eksempel: to jernkerner.)
 • Voltmeter.
 • Ledninger (i eksempel: seks)

Sådan skal du samle dit forsøg:

 1. Forbind spolerne med u-kernen som i sidste forsøg, men forbind enden af sekundærspolen ikke med voltmeteret.
 2. Sæt den anden transformer sammen.
 3. Forbind sekundærspolen i din første transformer med primærespolen i din anden ved hjælp af ledninger.
 4. Sæt derefter sekundærspolen i voltmeteret.

I min komplicerede transformation er mine spoler (med vindings-tal) sat op således: 200 - 400 og 400 - 200. Når strømmen nu passerer igennem disse to transformere, vil det være to trakte der er forbundet, i stedet for en. Jeg gør mine 4 volt større og derefter mindre igen. Resultatet burde derfor være ca. 4 volt.

eva hun boller Edit

Efter du har kigget på dine resultater, vil du kunne se at der højst sandsynligt er en lille tab af energi, der ikke passer sammen med teorien. Dette er normalt.

En ledning er bygget af en række metal tråde og beskyttelse til dem. Strømmen bliver ledt af metallet ind i spolen. Når strømmen bevæger sig igennem ledningen, bruger den strøm på at varme metallet op og derfor vil der være et minimalt tab af energi. Jo længere din ledning er, jo større et tab. Når strømmen så passerer igennem jernkernen vil den også varme den op og det kræver også en brøkdel energi. Derfor vil dit resultat i sidste ende være mindre end det teoretisk set skulle være. I en kompliceret transformator vil der dog ofte være et større tab end i en enkel, da strømmen har en større afstand, den skal bevæge sig. Der vil den prøve at varme begge kerner op og alle ledningerne.

Hvis du bygger en transformer med korte ledninger og derefter en med lange, vil du kunne se, at der er et mindre tab fra den korte.

EVA Kanintand

Transformer ligningen Edit

Når man arbejder med effekttab og teori skal man snakke om transformer ligningen.

Up * Ip = Us * Is

For at få den til at give mening, skal vi først vide hvad den betyder. Up er primærspændingen og Us er sekundærspændingen. Ip er primærstrømmen og Is er sekundærstrømmen.

Antallet af vindin